Saul Alinsky: Change means movement. Movement means friction. Friction means heat. Heat means controversy.

Argumentti etsii ja ehdottaa parempia ratkaisuja sekä auttaa muokkaamaan väitteitä tehokkaampaan muotoon sekä paperilla että tapahtumissa. Argumentin työ perustuu retoriseen notkeuteen, laajaan eurooppalaiseen verkostoon, koeteltuun analyyttisyyteen ja käytännölliseen intoiluun.

KONSEPTIT
- luovat projektikonseptit
- projektijohtaminen
- organisaation kehittäminen (erityistä kokemusta kansalaisjärjestöistä)

ARGUMENTIT

- journalismi ja toimitustyö
- esseistinen kirjoittaminen
- tilaisuuksien ja paneelien vetäminen (suomi ja englanti)
- tuotoskeskeinen sovellettu tutkimus (politiikka, media, kulttuuri, nuoriso)

Argumenttia ja argumentteja tuottaa ja muokkaa toimittaja ja tutkija Tommi Laitio.

tommilaitio.jpg